ERASMUS w Gimnazjum nr 5

Gimnazjum nr 5 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego bierze udział w unijnym programie w dziedzinie kształcenia, szkoleń, młodzieży i sportu -Erasmus Plus - Edycja 2014-2020. Szkoła będzie realizowała projekt zatytułowany „Zdrowy styl życia”, współpracując ze szkołami w Turcji, Włoszech, Hiszpanii i na Węgrzech. Celem projektu jest podniesienie świadomości żywieniowej wśród młodzieży i zachęcenie do zdrowego stylu życia.

Oficjalna nazwa sektora, w ramach którego realizowany będzie nasz projekt brzmi: Współpraca Szkół – Partnerstwa Strategiczne w sektorze Edukacji Szkolnej Akcja 2.

W ramach działań projektowych nauczyciele i uczniowie naszej szkoły wezmą udział w wizytach zagranicznych, realizując zadania projektowe. Realizacje działań będzie można obserwować na stronie internetowej szkoły.

 

Copyrights © 2015 r. Gimnazjum numer 5 w Mysłowicach [ALL RIGHTS RESERVED]